Wines / Sake

*Prices are subject to taxes

White Wine

Chardonnay

BOTTEGA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$29 – $58 – $87 – $117 – $298
NORTON RESERVE
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$28 – $54 – $82 – $110 – $286
FRONTERA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$22 – $43 – $65 – $86 – $225
VINO MAIPO
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$22 – $43 – $65 – $86 – $225
JACOB’S CREEK
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$28 – $55 – $83 – $110 – $282

Sauvignon Blanc

ASTORIA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$26 – $50 – $75 – $101 – $259
CLOUDY BAY
 2oz – 4oz –  6oz   –  8oz   –  Bottle
$62 – $122 – $180 – $242 – $618
BRANCOT
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$34 – $64 – $96 – $128 – $322
FRONTERA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$22 – $43 – $65 – $86 – $225

Pinot Grigio

CALDORA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$32 – $62 – $94 – $126 – $304
SANTA CRISTINA
 2oz – 4oz –  6oz – 8oz   –  Bottle
$29 – $58  – $87 – $117 – $298
CANTINA DI SOAVE LE POESIE
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$29 – $58 – $87 – $117 – $298
VOGA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$29 – $58 – $87 – $117 – $298
FRONTERA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$22 – $43 – $65 – $86 – $225

Moscato / Riesling

BOTTEGA MOSCATO
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$29 – $58 – $87 – $117 – $298
KUNG FU GIRL RIESLING
 2oz – 4oz –  6oz – 8oz   –  Bottle
$32 – $62  – $94 – $125 – $315
FRONTERA MOSCATO
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$22 – $43 – $65 – $86 – $225
VOGA MOSCATO
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$29 – $58 – $87 – $117 – $298

Blush / Rose

BARTON & GUESTIER ROSE D’ANJOU
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$30 – $59 – $88 – $118 – $302
GOLDEN KAAN ROSE
 2oz – 4oz –  6oz – 8oz – Bottle
$26 – $52  – $76 – $94 – $245
CHATEAU D’ESCLANS WHISPERING ANGEL
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz    –  Bottle
$43 – $85 – $127 – $169  –  $430
MABIS ROSAPASSO ROSE
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$26 – $50 – $75 – $101 – $259
BOTTER BELLAFINA MOSCATO ROSE
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$22 – $43 – $64 – $85  –  $220
Champagne

 

Available by the Bottle Only

MOET NECTAR IMPERIAL

$1,058

MOET IMPERIAL

$938

MOET NECTAR IMPERIAL ROSE

$1,150

MOET IMPERIAL MINI

$280

MOET IMPERIAL ROSE MINI

$335

VEUVE CLICQUOT

$1,030

Prosecco

Available by the Bottle Only

GLASS OF PROSECCO

$58

BOTTEGA MINI (GOLD, ROSE, MOSCATO)

$112

DA LUCA

$405

DA LUCA MINI

$102

DA LUCA ROSE

$405

LUC BELAIRE ROSE

$578

LUC BELAIRE LUXE

$578

VAL D’OCA BLUE

$358

Sake

SOTO WHITE JUNMAI DAIGINJO
 2oz –  8oz   – Bottle
$86 – $345 –  $875
SOTO BLACK JUNMAI
2oz –  8oz   – Bottle
$38 – $146 –  $375
SHO CHIKU BAI
 2oz –  8oz   – Bottle (3Lt)
$28 – $105 –  $1,750

Red Wine

Shiraz

 

BAGLIO GIBELINA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$24 – $46 – $70 – $96 – $235
JACOB’S CREEK
 2oz – 4oz –  6oz – 8oz   – Bottle
$28 – $55  – $83 – $110 – $282
GEORGE WYDAM
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz  – Bottle
$28 – $55 – $83 – $110 –  $281
Cabernet Sauvignon

 

CARNIVOR
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz   – Bottle
$32 – $62 – $94 – $125 – $315
GEORGE WYNDAM
 2oz – 4oz –  6oz – 8oz   – Bottle
$28 – $55  – $83 – $110 – $281
FRONTERA
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz  – Bottle
$22 – $43 – $65 – $86   –  $225
TONON CAMUL
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz   –  Bottle
$35 – $68 – $102 – $138 –  $358
Merlot

 

FRONTERA
 2oz – 4oz – 6oz – 8oz – Bottle
$22 – $43 – $65 – $86 – $225
ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION
 2oz – 4oz –  6oz – 8oz   – Bottle
$32 – $62  – $94 – $124 – $315
JACOB’S CREEK
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz  – Bottle
$28 – $55 – $83 – $110  – $282
Pinot Noir / Chianti

19 CRIMES PUNISHMENT
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz   – Bottle
$39 – $77 – $115 – $154 – $394
GEORGE WYNDAM 333 PINOT NOIR
 2oz – 4oz –  6oz – 8oz   – Bottle
$28 – $55  – $83 – $110 – $281
NO NAME BORGOGNO NIBBIOLO
 2oz –  4oz   – 6oz   –  8oz   –  Bottle
$66  – $128 – $195 – $260  – $653
MARCHESI ANTINORI PEPPOLI CHIANTI
 2oz – 4oz – 6oz   –  8oz  – Bottle
$38 – $74 – $110 – $148 – $384
CALDORA MONTEOULCIANO
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz  – Bottle
$32 – $62 – $94 – $126  – $304
SANTA MARGUERITA CHIANTI CLASSICO
 2oz – 4oz  – 6oz   –  8oz  –  Bottle
$39  – $77 – $116 – $154  – $394
FANTINI SANGOVIESE
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz  – Bottle
$32 – $62 – $94 – $126  – $304
Blended

19 CRIMES
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz   – Bottle
$39 – $77 – $115 – $154 – $394
NORTON PRIVADA MERLOT / MALBEC
 2oz – 4oz –  6oz   – 8oz   –  Bottle
$38 – $75  – $113 – $150 – $384
LA FOILE DU PAPE
 2oz –  4oz – 6oz   –  8oz   –  Bottle
$43  – $85 – $127 – $169  – $430
ROBERT MONDAVI OPUS ONE
Bottle
$4,900
MABIS NEROPASSO
 2oz – 4oz – 6oz  –  8oz  – Bottle
$26 – $50 – $75 – $101  – $259